Jak se co dělá?

Lepíme stavebnice firmy Malá železnice, s.r.o.

 • Jak na lepení stavebnic - obecně
 • Příklady sestavování stavebnic Laser-cut
  • sestavování stavebnic budov
  • sestavování stavebnic vagonu
 • Příklady sestavování stavebnic 3D print

Jak vytvářet krajinu

 • modelování základů krajiny
 • výroba skal
 • výroba opěrných zdí z polystyrénu
 • zatravňování
 • výroba stromečků
 • výroba mostů
 • výroba tunelů

Jak postavit základní rám modelu kolejiště nebo panoramatu

 • tvorba rámu modelového kolejiště nebo jednotlivých modulů
 • jak tvarovat stoupání koleje, výškové poměry