Zpracování osobních údajů

Tyto podmínky platí pro nákup na internetových stránkách firmy Malá železnice, s.r.o. (www.mala-zeleznice.cz)

Vážení návštěvníci, z důvodu nařízení Evropského Parlamentu jsme nuceni Vás informovat o zpracování vašich osobních údajů (nařízení zkráceně nazvané GDPR).
Chceme Vás ujistit, že o Vás nesbíráme žádné zbytečné údaje, nechceme od Vás nic vyplnit ani podepsat. K Vašim údajům se chováme ohleduplně. Osobní údaje jsou pro nás cenné a také proto s nimi takto nakládáme.

Správcem Vašich osobních údajů je naše firma Malá železnice, s.r.o. (IČ: 47683562)

Účel zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
Vyřízení objednávky, případné reklamace a vytvoření kopie nákupního dokladu
Dále pro marketingové akce a pro účely cílení nabídek (pokud nám k tomuto kroku dáte výslovný souhlas)

Rozsah zpracovávaných údajů
Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom Vám mohli nabídnout kvalitní zboží, včasné dodání a služby na míru.

Jméno, příjmení, oslovení
Adresa pro zaslání zboží, vyřízení reklamace či objednávky
Telefonní číslo
E-mailová adresa

IP adresa (z důvodu ochrany nás i Vás - objednávky)
Historie nákupů (historie nákupů dostupná v administraci webu a pro případné cílení nabídek)
Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí osobě a ani je nikdomu neprodáváme.
Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování:
Přistupová práva včetně vyplněných údajů potřebných pro využití elektronických objednávek - nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
Vyřízení objednávky: nejdéle 36 měsíců od vystavení daňového dokladu
Vyřízení reklamace: nejdéle 12 měsíců od ukončení reklamačního řízení
Uchování historie nákupů pro účely nabídek: nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

Vaše práva
Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme.
Na úředně ověřenou písemnou žádost Vám zašleme, jaká data o Vás zpracováváme, opravíme Vaše osobních údaje, vymažeme osobní údaje - pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána a nebude to v rozporu s nařízením Finanční správy, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, cizinecké nebo státní policie.

Odkazy na legislativu
Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:


Toto nařízení vychází z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)